Diplomál

Diplomál

   A vajdasági magyarok beszédében a diplomát szerez szókapcsolatnak nem a diplomázik a megfelelője, hanem a diplomál. A horvátországi, a szlovéniai és az ausztriai magyarok szintén az -l képzős igét részesítik előnyben a -z képzőssel szemben. A magyar nyelven beszélők többségének körében viszont a diplomázik jóval gyakrabban fordul elő, 138-szoros a többlete. Ha a diplomált szóalakot hasonlítjuk össze a diplomázott szóalakkal, akkor „csak” 123-szoros a többlet a második javára.

   Lehetséges, hogy a diplomál szóalak megjelenése és viszonylagos elterjedése az -irati végződésű szerb, illetve horvát szavak tipikus magyar megfelelőjének analógiájára történt: blokirati – blokkol, citirati – citál, komponirati – komponál, kreirati – kreál, modelirati – modellál, propagirati – propagál, renovirati – renovál, restaurirati – restaurál, sabotirati – szabotál, taksirati – taksál, telefonirati – telefonál stb. Egyébként nemcsak a diploma főnévből képzett ige esetében jelentkezik ingadozás, hanem például a telefon igésítése során is (azzal, hogy a telefonál az általánosan használt, a telefonoz pedig a korlátozott elterjedtségű). A telefonoz ma már régiesnek számít. Ebben az esetben az -l képzős szóalak került fölénybe.

   A diplomál igével leginkább azt fejezik ki a beszélők, hogy ’oklevelet szerez valahol’: Az Újvidéki Művészeti Akadémia Drámai tanszakán diplomál. – Pesitz Mónika az újvidéki Színművészeti Akadémián diplomál. – Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomál. – A Belgrádi Egyetem Erdészeti Karán diplomált 1956-ban. – Beder István 1964-ben a belgrádi politikai főiskolán diplomál. – Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán diplomált, majd a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karán doktorált. – Döbrei Dénes 1985-ben színészként diplomál az Újvidéki Művészeti Akadémián. – Kovács Endre az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán (1983) diplomál. – Akademgorodban diplomált az Alekszander Csuszov Akadémia levelező tagozatán. – 1971. július 19-én a szarajevói egyetemen diplomál. – Ha nem alapítja a Microsoftot, akkor valószínűleg diplomál a Harvardon               

   Esetenként nem helyhatározóval, hanem másfajta határozóval egészül ki a diplomál ige: Vukov Raffai Éva 1993-tól a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanul, és 1998-ban altajisztika szakos bölcsészként diplomál. – 2000-ben kitűnő eredménnyel diplomál. – 1921-ben doktorál természettudományokból, majd diplomál zenéből. –Azt a fiatalt, aki csapot-papot itthagyva, odaát aránylag könnyen, anyanyelvén diplomál? – Nagyon csini voltál, dehát nem minden nap diplomál az ember. – Párom októberben diplomál. – Van, aki csak döcögve diplomál, vagy még úgy sem. – Tehát azzal vígasztalom magam, hogy egyszer valaki az én életemből diplomál ötösre…, ki tudja.