AFZS

AFZS

   Viszonylag rövidéletű szava volt a vajdasági magyar nyelvhasználatnak az AFZS a negyvenes évek második felében és az ötvenes évek elején. Mai szemmel azt hihetné az ember, hogy magyar szavaknak a kezdőbetűiből jött létre, valójában pedig szerb betűszó közvetlen átvétele. Az АФЖ az Антифашистчки фронт жена megnevezés rövidítése, és az antifasiszta nőszervezetre utal. 1942. decemberében alakult az Антифашистчки фронт жена Југославије (Jugoszláv Nők Antifasiszta Frontja) nevű szervezet. 1953-tól a Szocialista Szövetség (ССРНЈ – JDNSZSZ) keretei között működött Савез женских друштава Југославије (Jugoszláv Nőszervezetek Szövetsége) néven, majd pedig 1961-től Конференција за друштвену активност жена (A Nők Társadalmi Tevékenységének Konferenciája) elnevezéssel tevékenykedett.  

   A nőszervezetre utaló betűszó magyar átírásában azért szerepel Ž helyett ZS, mert a negyvenes és az ötvenes években úgy írtuk magyar szövegben a szerb szavakat, neveket, ahogy magyarul ejtenénk őket, egészen 1961-ig, amikor A magyar helyesírás szabályainak jugoszláviai függeléke ki nem mondta, hogy a szerbhorvát szavakat, neveket nem a cirill betűs írásnak megfelelően írjuk át (fonetikusan), hanem a szerbhorvát nyelv latin betűs írását követjük, és használjuk a megfelelő mellékjellel írt betűket (č, ć, š, ž, đ, dž).

   A korabeli sajtó általában nem a JNAF rövidítést használta, hanem az AFZS betűszót. Leginkább főnévként szerepel: Az AFZS szuboticai kerületi szervezete vasárnap délelőtt plenáris ülést tartott Szuboticán. – Az AFZS bazárja részére kézimunkákat, játékokat készítenek. – A bajmoki AFZS nemrég avatta fel szülőotthonát. – A kisgyermekeket az AFZS tagjai szépen berendezett, tiszta gyermekotthonban helyezték el. – Megállapították, hogy az AFZS és a Népi Ifjúság szervezetünk között még mindig nem épült ki a tökéletes együttműködés. – Az olvasó órákat az V. kör I. blokkjában az AFZS tagjai magyarul tartják meg.

   Az AFZS melléknévként és ennek megfelelő minőségjelzői szerepben is megjelenik a szövegekben: A testvéri közeledés különösen az AFZS szervezetekben nyilvánul meg, ahol asszonyaink többsége helyesen fogta fel a testvériség és egység gondolatát. – Damjanov Jaksa, a kerületi Népfront elnöke a jelentések után néhány észrevételt tett az AFZS szervezetek munkájára. – A városi AFZS bizottság minden szerdán ülést tartott, ahol nagyszámú jelenlevő részvételével munkájukba vágó kérdéseket tárgyaltak meg. – Minden körzeti AFZS bizottság megszervezte, és anyagiakban teljesen ellátta az ifjúsági szervezet előadásain a büfét.