A magyar nyelv Vajdaságban

6 posts

Rajsli Ilona: Többletek és hiányok a vajdasági magyar nyelvben

Hungarológiai Közlemények 2011/4. Bölcsészettudományi Kar, ÚjvidékPapers of Hungarian Studies 2011/4. Faculty of Philosophy, Novi Sad ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER RAJSLI ILONA Újvidéki Egyetem, BTK,Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékrajsli@stcable.net TÖBBLETEK ÉS HIÁNYOK […]