vajdasági magyar nyelvhasználat

3 posts

Rajsli Ilona: Többletek és hiányok a vajdasági magyar nyelvben

Hungarológiai Közlemények 2011/4. Bölcsészettudományi Kar, ÚjvidékPapers of Hungarian Studies 2011/4. Faculty of Philosophy, Novi Sad ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER RAJSLI ILONA Újvidéki Egyetem, BTK,Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékrajsli@stcable.net TÖBBLETEK ÉS HIÁNYOK […]

Takács Izabella: A vajdasági magyar nyelvű diákok környezet- és idegennyelvhez való viszonyulása

A vajdasági magyar nyelvű diákok környezet- és idegennyelvhez való viszonyulása (közlés) Takács Izabella Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer u. 11. Szabadka, Szerbia bella.takacs@magister.uns.ac.rs 1. Bevezető 2011-ben jelenik meg a Magyar […]