Defektológus

Defektológus

   A vajdasági magyar regionális nyelvhasználatnak egyik jellegzetes szava a defektológus főnév: A gazdasági osztály adatai szerint hiányszakma a gépészmérnök, a villamossági mérnök, a gyógyszerész, a fogorvos, a defektológus, … (Óbecse)  –  Zenta község területén csak három megfelelő végzettségű defektológus dolgozik, míg három szakember pillanatnyilag a szükséges szakképesítés legrövidebb időn belüli megszerzésére törekszik. (Zenta) – Elsőként az iskola igazgatója, Radovan Vujović meleg hangon köszöntötte a vendégeket, majd Nacsa Gabriella okleveles defektológus magyarul szólt az egybegyűltekhez. (Ada) – Elment a pedagógusunk, aki okleveles defektológus. (Székelykeve) – Az újvidéki iskola szakemberei, egy logopédus és egy defektológus voltak az előadók. (Muzslya) – Az aktivitások heti három alkalommal két órában defektológus és óvodapedagógus irányításával a Kéz a Kézben civil szervezet helységeiben folytak. (Zenta)

   Az itteninél kisebb gyakorisággal más régiókban is előfordul az említett szó: Az értelmi fogyatékos gyermekekkel defektológus, a beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik. (Kárpátalja) – A területi csoportban 8 szociális munkás dolgozik, míg a szakmai csoportban van defektológus, szociológus, szociális munkás, pszichológus. (Magyarország) – A vendéglátók Nikolić Jela defektológus közreműködésével rövid programmal készültek. (Horvátország) – Amikor évekkel ezelőtt a hegymászó szakosztályunk vezetője megtudta, hogy defektológus vagyok, és a hivatásom a lelkileg hibás emberek nevelése, felragyogott az arca. (Szlovákia) – A felvételek azokon a színterápiás foglalkozásokon készültek, amelyeket Mihaela Leoca pszichológus-defektológus tartott a kéthetes alkotótábor egész ideje alatt. (Románia)

   Olykor melléknévként is megjelenik a defektológus szó: Kapva kaptam Kún Olga defektológus kolléganőm ajánlatán. –  A barátnőm defektológus hallgató volt, ismerte a Braille betűket. – A pszichológus, defektológus, logopédus, pedagógus szakemberek tapintatosan igyekeztek megmagyarázni az intézmény sajátosságait. – Az iskola igazgatója, Snežana Oluški és Meleghy Anikó defektológus tanár köszönte meg az adományt. – Ehhez öt terem áll rendelkezésre: oktatási-, játszó-, rehabilitációs-, egészségügyi- és logopédus-, ill. defektológus helyiség.

   A defektológus szót gyakran a gyógypedagógus főnévvel helyettesítik, habár a kettőnek a jelentése nem teljesen azonos. A defektológus az emberi szervezet tartós károsodásain javítani igyekvő tudományág művelőjére utal, a gyógypedagógus pedig a testileg, szellemileg vagy erkölcsileg fogyatékos gyermekek nevelésével foglalkozó szakember megnevezése.