MANYE XXIV. – konferenciafelhívás

1. KÖRLEVÉL

MANYE XXIV. 2014. április 24–26. (csütörtök–szombat)

 forrás

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke (BBTE BTK MÁNyT) és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) 2014. április 24. és 26. között rendezi meg a BBTE BTK-n (Kolozsvár, Horea út 31.) a XXIV. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST.

A kongresszus központi témája:

Többnyelvűség és kommunikáció Közép-Kelet-Európában

Közép-Kelet-Európában is az aktív két- és többnyelvűség a kommunikációs aktusok meghatározó jelenségének tekinthető, hiszen az idegen nyelv(ek) ismerete, kisebbségi helyzetben az államnyelv megfelelő szintű használata számos közlési helyzetben nélkülözhetetlennek tűnik. Mint tudjuk, a nemzetközi és az interetnikus kapcsolatokban az informális nyelvhasználattól a szaknyelvekig több kommunikációs színtéren a második vagy harmadik nyelv a közös kód szerepet játssza. Így közvetve vagy közvetlenül mindannyian érintettek vagyunk a nyelvváltások és a nyelvi érintkezések folyamataiban. Az idegennyelv-tanítás, a szaknyelvoktatás, a fordítás módszertana, az interkulturális kommunikáció nem kerülheti meg az kétnyelvűségből és a kulturális érintkezésekből származó interferenciajelenségek tudatosítását. A kongresszus ezeknek a sokarcú, interdiszciplináris megközelítést igénylő kérdéseknek alkalmazott nyelvészeti keretben történő továbbgondolását kívánja szolgálni.

Várjuk a kongresszuson részt venni kívánók jelentkezését – a fő téma szempontjait tekintetbe véve – többek között a következő alkalmazott nyelvészeti területekről:

alkalmazott pszicholingvisztika; alkalmazott szociolingvisztika: nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok; fordítástudomány; genderkutatás; az idegen nyelvek oktatása és használata; az idegen nyelvek oktatása: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések; interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció; kisebbségi nyelvek és nyelvi kisebbségek; kontrasztív nyelvészet; lexikológia és lexikográfia; a magyar mint anyanyelv oktatása és használata; a média nyelvi világa; névföldrajz; nyelvföldrajz; nyelvtörténet és alkalmazott nyelvészet; pszicholingvisztika; pragmatika; szaknyelvi kommunikáció; szemiotika; szociolingvisztika; szövegtan; terminológia; többnyelvűség stb.

Jelentkezés a konferenciára: 

• A jelentkezési lapokat és az absztraktokat e-mailben kérjük beküldeni a következő címre: manyexxiv@gmail.com
• A jelentkezési lap letölthető a kongresszus honlapjáról: http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/xxiv-magyar-alkalmazott-nyelveszeti-kongresszus. (A kongresszusi honlap elérhető a MANYE honlapjáról is.)
• A további levelezést is elektronikus formában szeretnénk folytatni a manyexxiv@gmail.com címen. Kérjük szíves együttműködésüket.
• Ha előadást kíván tartani, a jelentkezési lapon jelezze, és e-mailjéhez a jelentkezési lap mellett csatolja előadása absztraktját is.
• A jelentkezési lap és a tervezett előadás absztraktjának beküldési határideje: 2013. december 1.
• Az absztraktok terjedelme: max. 200 szó (de az elbírálhatóság végett ennél sokkal rövidebb összefoglalást sem javaslunk). A terjedelmi korlátok betartása az elbírálás alapfeltétele.
• Az absztraktok tartalmazzák a szerző(k) nevét, az előadás címét és öt kulcsszót.
• Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2013. december 20-ig értesítjük.
• A téziskötetben, amely a konferencia honlapján elektronikus formában lesz elérhető, az elfogadott absztraktokat megjelentetjük.
• A kongresszuson előadás nélküli résztvevőket kérjük, hogy jelentkezési lapjukat legkésőbb a részvételi díj átutalásával egyidejűleg küldjék el a manyexxiv@gmail.com címre.

A kongresszus programját, műhelyeinek témáit a beérkezett absztraktok alapján fogjuk véglegesíteni.

Kolozsvár környékére félnapos kirándulást szervezünk a kongresszus ideje alatt. Aki részt szeretne venni a kiránduláson, kérjük jelezze ezt a szándékát a jelentkezési lapon. A kirándulás költségeit és a további tudnivalókat a második körlevélben fogjuk jelezni.

Részvételi díjak és befizetési határidők:

MANYE-tagok részére:    

Díj típusa

Határidő

Díj (forintban)

Díj (lejben)

Kedvezményes 2014. február14-ig:

11 000,- Ft

170 RON

Normál 2014. március 17-ig:

13 000,- Ft

200 RON

Emelt 2014. április 1-ig:

15 000,- Ft

230 RON

Nem MANYE-tagok részére:        

Díj típusa

Határidő

Díj (forintban)

Díj (lejben)

Kedvezményes 2014. február 14-ig:

16 500,- Ft

250 RON

Normál 2014. március 17-ig:

18 500,- Ft

280 RON

Emelt 2014. április 1-ig:

20 500,- Ft

310 RON

A korai befizetéssel járó kedvezményen kívül a kongresszuson részt venni kívánóknak más kedvezményt sajnos nem tudunk biztosítani.

A részvételi díj befizetése:
A részvételi díj befizetését banki átutalással kérjük; a számlaszámot a 2. körlevélben megküldjük. Átutaláskor a Közlemény rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő nevét.

MANYE-tagság:
A tagsági díj 4.500,- Ft.
A tagsági lap letölthető a következő honlapról: www.manye.hu

A részvételi díj a következőket foglalja magában:

• kongresszusi csomag (dosszié, programfüzet, toll, jegyzetfüzet)
• fogadás (első este)
• kávé, üdítő (kávészünetek)
• kongresszusi CD (illetve a lehetőségek függvényében nyomtatott kötet)

Az előadások megjelentetése:

• A plenáris előadásokból és a válogatott szekció-előadásokból CD-kiadványt, ill. lehetőségeink függvényében nyomtatott kötetet állítunk össze.
• Az előadásokból készített cikkek leadási határidejéről, a leadás módjáról, a publikációk terjedelméről külön értesítést küldünk. A konferenciakiadványba szánt írások formai követelményei megtalálhatók lesznek a MANYE és a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék honlapján www.manye.hu, http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/xxiv-magyar-alkalmazott-nyelveszeti-kongresszus).

Lemondás: 2014. március 15. előtti lemondás esetén a költségek 50%-át tudjuk visszatéríteni, ennél későbbi lemondás esetén a befizetett költséget sajnos már nem tudjuk visszatéríteni.

Számlaigény: Kérjük, hogy számlaigényét előre jelezze a címen! Ha a befizetéshez előzetesen számlára van szüksége, időben kérjen proforma számlát!

További információk találhatók a kongresszus honlapján (http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/xxiv-magyar-alkalmazott-nyelveszeti-kongresszus), illetve kérhetők a manyexxiv@gmail.com  e-mail címen.

Fontos határidők, információk:

Előadóknak:

A jelentkezési lap és az absztrakt beküldési határideje:  2013. december 1.
Visszajelzés az absztraktok elfogadásáról: 2013. december 20.

Előadás nélkül részt vevőknek: 

A jelentkezési lap beküldése: a részvételi díj átutalásával egyidejűleg (lásd a befizetési határidőket)

Minden résztvevőnek:

A részvételi díj befizetési határideje:

2014. február 14.  (kedvezményes)
2014. március 17.  (normál)
2014. április 1.   (emelt)

A lemondás határideje (50%-os visszatérítéssel): 2014. március 15.
A kongresszus időpontja: 2014. április 24–25–26. (csütörtök, péntek, szombat)
A kongresszus helyszíne: BBTE BTK (Kolozsvár, Horea út 31.)

Szervezőbizottság:

Fazakas Emese (BTK – dékánhelyettes), a szervezőbizottság elnöke                     Prószéky Gábor, a MANYE elnöke

Benő Attila (BBTE BTK MÁNyT), tanszékvezető

Zsemlyei Borbála (BBTE BTK MÁNyT)

Katona Hajnal Tünde (BBTE BTK MÁNyT), a szervezőbizottság titkára

Programbizottság:

Benő Attila, Fazakas Emese, Fóris Ágota, Klaudy Kinga, Prószéky Gábor, Sárdi Csilla, Szőllősy-Sebestyén András, Zsemlyei Borbála