Népbizottság

Népbizottság

   Úgynevezett retró szavaink nekünk is vannak. Többek között a népbizottság is közéjük tartozik.  Az ötvenes-hatvanas években leginkább helyi önkormányzatra utaltak vele:  Bezdán politikai, gazdasági és művelődési életét a helyi hatósági szerv, a népbizottság szervezi és irányítja. – A népbizottságok közül egyedül az óbecsei községi válaszol.  –  A szuboticai népbizottság hétfőn este tartott rendes ülésén megtárgyalta a munkaközvetítő hivatal munkáját. – Tegnap együttes ülést tartott a szuboticai városi népbizottság  két tanácsa.  –  Meghozatalát az tette szükségessé, hogy ezt a kérdést Kanizsai Községi Népbizottság  1962-es határozata szabályozta. –  A moravicai Községi Népbizottság határozatával alakult meg az egykori „Cindel malom” helyén 1960.12.27-én mint fémfeldolgozó kisipari műhely. – Tóthfalu akkor Oromhegyeshez tartozott, így a népbizottság is ez utóbbiban székelt. –  Júniusban már a Zentai Népbizottság is selejtezett az iratanyagából. – Az utolsó önálló Moholi Községi Népbizottság tagjai a következők voltak: …

   A helyi népbizottság fölött álló közigazgatási szerv a járási népbizottság volt: A népbizottság titkára visszautasította az asszony kérését, és az esetrõl jelentést tett a járási népbizottságnak. – Az iskola fenntartója Zenta járás Népbizottsága lett. –  A nyolcosztályos intézmény működéséről a Járási Népbizottság hozott határozatot 1955. június 6-án.

   A népbizottság főnév Vajdaságban a szerb narodni odbor mintájára került használatba. Magyarországon már a Tanácsköztársaság idején használták, de utána háttérbe szorult. Akkor a minisztérium szinonimájaként éltek vele. Íme egy-két példa:  A Tanácsköztársaság alatt a belügyi népbizottság politikai osztályát vezette. –­ Később a tanácskormány idején, mint a közoktatásügyi népbizottság  államtitkára tevékenykedett. – A Tanácsköztársaság idején az írói direktórium tagja, a Közoktatási Népbizottság  művészeti és irodalmi osztályának vezetője.

   Kárpátalján orosz mintára éltek a népbizottság szóval, hasonló jelentésben, mint nálunk: 1951-ben a közgyűlés kérte a Jánosi Népbizottságot, hogy építsen új iskolát, mert a jelenlegi csak ideiglenes megoldásnak tekinthető. – Az 1944. november 18-át követő deportálás után felsőbb utasításra a helyi népbizottság vezetői összeállítottak a verbőci munkaképes korú férfiak listáját …  – Augusztus közepén 13-án Beregkisfaludon a címzés ugyancsak az ilosvai népbíróságnak szólt, feladója — ukrán nyelvű megnevezéssel — a helyi népbizottság.