„Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség”

Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke

műhely-konferenciát szervez 2017. szeptember 22-23. között

„Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség”

címmel.

 

A konferencia társszervezője: MTA Nyelvtudományi Intézet

 Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda

A konferencia tárgya

A vizuális nyelvhasználat sajátosságainak feltérképezése éppen kommunikatív, informatív és szimbolikus töltetük miatt vált érdekessé a nyelvészet számára is, hiszen egy adott országba, térségbe érve a feliratok, táblák, jelzések stb. sok mindent elárulhatnak az adott hely nyelvhasználati szokásairól, és természetesen a nyelvek státusáról is. A nyelvi tájkép ugyanakkor közvetítő szerepet tölt be a különböző nyelvpolitikai szintek között, mivel a tájkép, a hatalmon levő nyelvi ideológiák konkrét megnyilvánulása, a megélt, gyakorlatba ültetett nyelvi magatartás közvetett vagy közvetlen formája.

Ebben az összefüggésben felmerül a kérdés, hogy a kisebbségi magyar nyelvterületeken és az anyaországban milyen metakulturális üzenetek hordozója a vizuális nyelvhasználat, milyen nyelvi attitűdök és szokások körvonalazhatóak a kisebbségi és a többségi nyelvek megjelenítése esetében.

A konferencia célja, hogy teret nyisson egy olyan szakmai diszkussziónak, amely a különböző magyar nyelvterületen élők nyelvhasználati szokásokra, nyelvi tájképre vonatkozó kutatási eredmények feltérképezésére, és a jelenségek, a közös és sajátos elemek megvitatására vállalkozhat.