Elismert magyar nyelvészek a Kárpát-medence neves egyetemeiről

Különbséget kell tenni a szórványmagyarság és a tömbmagyarság anyanyelvoktatása között – hangzott el egyebek mellett az Anyanyelvi nevelés és nyelvi revitalizáció című tudományos konferencián, Szabadkán. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megtartott rendezvényen a szerbiai szakemberek mellett részt vettek még szlovéniai, erdélyi és magyarországi oktatók és kutatók is.

A nyelvészeti előadássorozaton olyan érdekfeszítő témákról volt szó, mint a szórványmagyarság anyanyelvű oktatása, a magyar, mint idegennyelv tanítása, vagy a gazdaság és nyelvhasználat összefüggései.

A határon túli magyar anyanyelvoktatás esetében nagyon fontos az, hogy szórványterületről vagy a tömbben élő magyarság tagjairól van szó. A Dél-Erdélyben élő magyarság helyzete sokban hasonlít a vajdaságihoz. Péntek János, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai igazgatója: “Ebben hasonlít a vajdaságihoz ez a dél-erdélyi szórvány, hogy ahol viszonylag sok tanuló román iskolába jár, tehát őket is meg kellene tartani az anyanyelvükhöz való kötődésükben.”

A Balassi Bálint Intézet különös figyelmet fordít a diaszpóra magyarságának helyes és szakmailag megfelelő oktatására. Maróti Orsolya, a budapesti Balassi Bálint Intézet munkatársa: “Létrehoztunk tananyagokat is, és most a Petőfi Sándor Program, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében a szórványba, a diaszpórába eljutnak ezek a kiadványaink.”

A konferencia egyik legfőbb célja a tapasztalatcsere volt. A különböző térségek képviselői saját vidékük sajátosságainak bemutatásával egymás munkáját is segítik. Vukov Raffai Éva, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanára: “Mind-mind azzal foglalkoznak, hogy a saját régiójukban hogyan jelenik meg a magyar nyelv, milyen változatát beszélik, és ezeknek a változatoknak milyen társadalmi, közösségépítő szerepük van. Úgy gondolom, ez a megközelítés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sokkal inkább sajátunknak érezzük ezeket a kutatásokat, hiszen nálunk is pontosan ezek azok a problémák, amik leginkább égető problémaként, nem csak a közösségben, hanem az oktatásban is.”

A konferencia egyik szervezője a vajdasági Verbi Nyelvi Kutatóműhely volt. Az intézet szerteágazó nyelvi kutatásokat végez Vajdaság-szerte, és célja egyebek mellett a nyelvi ismeretterjesztés és az anyanyelvi stratégiaépítés.

forrás: pannortv.com