Horváth Futó Hargita: Környezet, nyelvhasználat, szókincs (Szókincsvizsgálat különféle kétnyelvűségi helyzetekben)

HORVÁTH FUTÓ HARGITA

KÖRNYEZET, NYELVHASZNÁLAT, SZÓKINCS
(SZÓKINCSV
IZSGÁLAT KÜLÖNFÉLE KÉTNYELVŰSÉGI HELYZETEKBEN)

In: Bene Annamária szerk.: A magyar nyelv a Vajdaságban I. (Nyelvi jelenségek). Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2011. 43-59.