Munkatársak

Andrić Edit

Bács Ódry Ágnes

Brenner János

Csányi Erzsébet (tag) szakmai életrajz

Gábrity Eszter

Grabovac Beáta

Horváth Futó Hargita

Hózsa Éva

Ispánovics Csapó Julianna

Katona Edit

Molnár Csikós László

Pásztor Kicsi Mária (alapító tag) szakmai életrajz

Rajsli Ilona: 1957-ben született Óbecsén. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerzett diplomát 1982-ben, majd 1993-ban védte meg A 16. századi elbeszélő széppróza nyelvi alapjai témájú doktori disszertációját. 1985-től a Magyar Tanszék oktatója. Emellett 1990 óta a Szabadkai Egyházmegye Teológiai-Katekétikai Intézetének munkatársa is.
Kutatási területe: magyar nyelvtörténet, dialektológia, szociolingvisztika

Takács Izabella (alapító tag, alelnök): 1971-ben született Szabadkán. 2010-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén Konfliktus és tragikum Arany János balladáiban című értekezésével megszerzi magiszteri titulusát. A szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar munkatársa az intézmény alakulása óta: könyvtárosként, majd 2009-től tanársegédként. 2010-től a PTE Nyelvészet Doktori Iskola hallgatója.
Kutatási területe: szociolingvisztika, nyelvpolitika, médiapolitika.

Törteli Telek Márta

Vinkó Attila (tag, admin): 1987-ben született Szabadkán. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán (2011) szerzett alapképzésen diplomát, amelytől kezdve a Kar könyvtárosaként dolgozik, 2013-ban mesterképzésen védte meg diplomamunkáját.
Kutatási területe: IKT az általános iskolai oktatásban, új eszközök és módszerek alkalmazása az alsó tagozatos matematika oktatásában, egyéni (interaktív) szoftvertervezések a tananyag osztálytermi és önálló gyakoroltatásához.

Vukov Raffai Éva (alapító tag, elnök): 1965-ben született Szadadkán. Az Újvidéki Egyetemen Magyar Tanszékén (1990), majd a szegedi Tudományegyetem Altajisztikai Tanszékén (1998) szerzett diplomát. 2002-től az Újvidéki Egyetem zombori Tanítóképző Karának, majd 2006-tól Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának oktatója.
Kutatási területe: szociolingvisztika, anyanyelvi nevelés, nyelvi tervezés. szakmai életrajz