Verbi Nyelvi Kutatóműhely

ÚJVIDÉKI EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Újvidék

 

Burány Hajnalka és Juhász Lassú Kornélia

NYELVHASZNÁLAT A KÉTNYELVŰ CSALÁDOKBAN
Szemináriumi dolgozat Szociolingvisztikai terepmunka című tantárgyból

Témavezető:
Dr. Kovács Rácz Eleonóra, docens
Újvidék, 2016

 

I. Bevezető

I.1. A dolgozat témája

Kutatásunk tárgya a vegyes házasságban (magyar–szerb) élő, vegyes identitással rendelkező gyerekek és ifjúkorúak nyelvhasználatának vizsgálata. A dolgozat címében meghatározott kétnyelvűségi helyzet ebből adódóan megtalálható mindegyik általunk vizsgált gyermek családjában. A kétnyelvűség vizsgálata szociolingvisztikai kérdőív segítségével zajlott. Kitöltésüket az általános iskolás gyerekek vagy önállóan vagy pedig szüleikkel közösen végezték el, a középiskolások pedig a magyar , valamint az osztályfőnöki óra keretein belül, felügyeletünk mellett. Kutatásunk során elsősorban az a kérdés foglalkoztatott bennünket, hogy a heterogén házasságban élő  iskoláskorúak melyik nyelvet választották a különböző nyelvi helyzetekben, illetve hogy az általuk használt két nyelvnek mekkora a hatása jelenlegi életükre, továbbá, hogy a két nyelv közül melyik a domináns nyelv nyelvválasztásuk tekintetében.

A kutatómunkát Zentán végeztük 2015 októberében. Összesen 16 adatközlő töltötte ki a kérdőíveket. Két korcsoportba tartozó gyerekekkel/diákokkal végeztük a felmérést. A 10 –14 éves korosztály (az általános iskola felsős tanulói) képezte az első csoportot. Közülük négyen lányok, négyen fiúk. A 15 –19 éves korosztály (gimnazisták ketten és szakközépiskolások hatan)  alkotta a második csoportot, ugyanilyen felbontásban. A nemek aránya tehát teljes mértékben megegyezett a két korcsoportban. Így pontos összehasonlítást végezhettünk korcsoportok és nemek szerint is.

A feldolgozott kérdőívek eredményeit tesszük közzé, és a megfelelő következtetéseket vonjuk le belőlük.

Az adatok feldogozása kézileg és számítógép segítségével történt.

A dolgozat tartalmazza a kétnyelvűség, a nyelvválasztás és a kódváltás érintőleges ismertetését, emellett rövid leírást ad a vegyes házasság fogalmáról és a zentai lakosság összetételéről, valamint magában foglalja a kérdőívek elemzését. A dolgozatban közzétesszük a támával kapcsolatos eredményeket, következtetéseket.

 

LETÖLTÉS

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline