Kutatások

20 posts

Nyelvhasználat a kétnyelvű családokban – Szociolingvisztikai terepmunka

ÚJVIDÉKI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK Újvidék Burány Hajnalka és Juhász Lassú Kornélia NYELVHASZNÁLAT A KÉTNYELVŰ CSALÁDOKBAN Szemináriumi dolgozat Szociolingvisztikai terepmunka című tantárgyból Témavezető: Dr. Kovács Rácz Eleonóra, […]

Horváth Futó Hargita: Környezet, nyelvhasználat, szókincs (Szókincsvizsgálat különféle kétnyelvűségi helyzetekben)

HORVÁTH FUTÓ HARGITA KÖRNYEZET, NYELVHASZNÁLAT, SZÓKINCS (SZÓKINCSVIZSGÁLAT KÜLÖNFÉLE KÉTNYELVŰSÉGI HELYZETEKBEN) In: Bene Annamária szerk.: A magyar nyelv a Vajdaságban I. (Nyelvi jelenségek). Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2011. […]

Rajsli Ilona: Többletek és hiányok a vajdasági magyar nyelvben

Hungarológiai Közlemények 2011/4. Bölcsészettudományi Kar, ÚjvidékPapers of Hungarian Studies 2011/4. Faculty of Philosophy, Novi Sad ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER RAJSLI ILONA Újvidéki Egyetem, BTK,Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékrajsli@stcable.net TÖBBLETEK ÉS HIÁNYOK […]

Takács Izabella: Sötétbe borult az ország – Suttogópropaganda Szerbiában a NATO-bombázások idején

TAKÁCS IZABELLA Sötétbe borult az ország [1] Suttogópropaganda Szerbiában a NATO-bombázások idején Munkánkban a NATO-bombázások idején alkalmazott suttogópropaganda nyelvi manipulatív eszközeit mutatjuk be a nemzetközi és hazai sajtó hírzárlatának ismertetésével, […]